Privatpolitik og Cookies

ESSENT-ON erklæring om databeskyttelse og brug af cookies

Hvad omhandler denne erklæring?

Denne databeskyttelseserklæring beskriver, hvordan Essent-on (også omtalt som "vi" eller "os") vil gøre brug af dine data, når du bruger vores produkter, tjenester og hjemmesider.

Den beskriver også dine rettigheder til databeskyttelse, herunder retten til at protestere mod nogle af de processer, som Essent-on udfører. Der er angivet flere oplysninger om dine rettigheder og hvordan du udøver dem i afsnittet "Hvilke rettigheder har jeg?".

Vi kan også give dig yderligere oplysninger, når vi indsamler persondata, når vi finder, at det er nyttigt at give relevant og rettidig information.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Vi indsamler og behandler persondata om dig, når du interagerer med os og vores hjemmesider, og når du ansøger om eller bruger nogen af vores produkter eller tjenester. Dette omfatter:

 • Dit navn, din alder, fødselsdato samt køn.

 • Kontaktoplysninger, f.eks. din fakturerings- og forsendelsesadresse, e-mailadresse samt telefonnummer.

 • Dit brugernavn og din adgangskode.

 • Dine personlige præferencer, som f.eks. oplysninger om din husstand og indkøbsbeslutninger.

 • Oplysninger om din kommunikation med os.

 • Dine markedsføringspræferencer, herunder eventuelle samtykker, du har givet os.

 • Produktanmeldelser eller -anbefalinger og andet indhold, du sender til os.

 • Placeringsdata vi modtager om, hvor du er, f.eks. adressen, hvor du tilslutter en computer til internettet eller en butik, hvor du køber noget med dit kort.

 • Oplysninger relateret til den browser eller enhed, du bruger for at få adgang til vores hjemmeside.

 • Oplysninger om dine hjemmesidepræferencer.

Loven og andre regler behandler visse typer af personoplysninger som en særlig kategori. Vi indsamler og bruger kun disse datatyper, hvis loven tillader os at gøre det. Eksempler på oplysninger af en særlig kategori, som vi behandler, er: sundhedsdata, som vi anmoder dig om (hvis du køber produkter fra os, hvor sundhedsoplysning er relevant, såsom produkter designet til at lindre rygsmerter) og oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser (hvis vi har brug for at undersøge dig i forbindelse med brugen af vores tjenester eller som baggrundskontrol i forbindelse med personale/personaleansøgning).

Hvordan bruger vi disse oplysninger, og hvad er retsgrundlaget for denne brug?

Vi bruger de ovennævnte persondata og oplysninger, som du giver os, til følgende formål:

Til opfyldelse af en kontrakt eller for at træffe foranstaltninger i forbindelse med en kontrakt: Dette er relevant, når du ansøger om et af vores finansielle produkter eller tjenester. Dette omfatter:

 • Modtagelse og behandling af betalinger.

 • Kommunikation med dig og levering af kundeservice.

 • Levering eller anden formidling af produkter, tjenester eller præmier.

 • Administration af vores loyalitetsprogrammer.

 • Administration af vores forbindelse med dig.

 • Opfyldelse af garantier.

Som nødvendigt for Essent-ons legitime interesser anført herunder, og når vores interesser ikke tilsidesættes af dine rettigheder om databeskyttelse:

 • Levering af produkter og tjenester, som du har anmodet om og ved svar på eventuelle kommentarer eller klager, du kan sende os. Vi kan behandle persondata om dine pårørende, din familie og partner (som du giver os) i forbindelse med dette.

 • For at muliggøre oprettelsen af og sikring af online-registrerede konti.

 • Ved reklame for vores tjenester til kunder og potentielle kunder, og for at orientere dig om nyheder og opdateringer samt hosting eller administration af arrangementer.

 • Ved overvågning af brugen af vores hjemmesider og onlinetjenester samt brug af dine oplysninger til at hjælpe os med at overvåge, forbedre og beskytte vores produkter, indhold, tjenester og hjemmesider både online og offline.

 • Tilpasning af vores hjemmeside, produkter eller tjenester til dig.

 • Undersøgelse af eventuelle klager fra dig eller fra andre om vores tjenester, produkter eller hjemmesider.

 • For at drive vores forretning på en effektiv og korrekt måde. Dette omfatter administration af vores økonomi, forretningskapacitet, planlægning, kommunikation, virksomhedsledelse og revision.

 • Overvågning af kundekonti for at opdage, forhindre, undersøge og/eller rapportere svig, terrorisme, bedrag, sikkerhedshændelser eller kriminalitet i henhold til gældende lovgivning.

 • Administration af, hvordan vi arbejder med andre virksomheder, der yder tjenester til os og vores kunder.

 • I forbindelse med juridiske krav og overensstemmelser samt lovgivningsmæssige og undersøgelsesmæssige formål.

 • Optagelse af telefonsamtaler, når du ringer til vores opkaldscentral (vi vil altid orientere dig, når et opkald optages).

 • Ansøgninger, som du giver os, hvis du søger om et job eller oplysninger, vi får fra henvisere eller dine tidligere arbejdsgivere.

 • For at assistere os i at evaluere og forbedre kvaliteten af vores service og produkter.

 • Indsamling af (Internet Protokol-) IP-adresser under ordreoprettelse til forebyggelse af svig.

Når du giver os dit samtykke:

 • Vi sender dig direkte markedsføring via email og/eller sms i forbindelse med vores produkter og tjenester.

 • Vi placerer cookies og bruger lignende teknologier i overensstemmelse med vores politik om cookies (herunder) og de oplysninger, du har fået, når disse teknologier benyttes.

 • Ved andre lejligheder, hvor vi beder om samtykke, bruger vi dataene til det formål, som vi forklarer på det pågældende tidspunkt.

Til formål, der kræves i henhold til loven:

 • Ved kontrol af kunder, potentielle kunder og andre tredjeparter med henblik på overholdelse af vores lovmæssige, regulative og professionelle forpligtelser.

 • Som svar på anmodninger fra offentlige eller retshåndhævende myndigheder, der gennemfører en undersøgelse.

Vi har foretaget en afvejningsvurdering af al den databehandling, vi udfører på grundlag af vores legitime interesser som beskrevet ovenfor. Du kan få oplysninger om enhver af vores afvejningsvurderinger ved at kontakte os ved hjælp af nedenstående oplysninger.

Vi vil ikke være i stand til at levere de ønskede produkter eller andre tjenester, hvis vi ikke har modtaget alle relevante persondata. Leveringen af visse oplysninger, såsom oplysninger du giver, så vi kan sende dig markedsføringsmeddelelser, er frivillig.

Automatiseret beslutningstagning

Ved udførelsen af nogle af ovenstående funktioner, er vi afhængige af teknologi, der træffer automatiske beslutninger baseret på de kriterier, vi vurderer er relevante samt de oplysninger, vi indsamler om dig eller en bestemt transaktion. Disse omfatter kontrol af kreditværdighed og svindel. Vi tester rutinemæssigt vores software for at forbedre nøjagtigheden af disse beslutninger og for at forhindre utilsigtet forvrængning. Disse beslutninger kan have betydelige virkninger for dig, såsom:

 • Forhindring af adgang til vores tjenester, hvis vi vurderer, at der er stor sandsynlighed for, at servicen til dig ville medføre, at vi overtræder vores lovmæssige forpligtelser.

 • Annullering af transaktioner, når vi vurderer, at der er stor sandsynlighed for, at en transaktion er bedragerisk (for eksempel fordi betalingen sker fra et sted, der ikke svarer til vores registreringer for slutkunden) eller at betaleren ikke har tilstrækkelige midler til at dække udgiften.

 • Annullering af tjenesten, hvis vi vurderer, at tjenesten bruges i strid med vores vilkår. For eksempel analyserer vi automatisk dine transaktioner for at vurdere, om nogen af de aktiviteter, du udfører vises på vores liste over begrænsede aktiviteter.

Hvem vil vi dele disse data med?

Dine persondata behandles i og tilgås fra jurisdiktioner uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EEA"), Shopify, af os og de tredjeparter, som vi deler dine persondata med.

Dine persondata vil også blive delt med betroede tredjeparter, som f.eks. økonomiske eller andre rådgivere, konsulenter og andre fageksperter.

Vi vil dele dine persondata med virksomheder, der leverer tjenester under kontrakt med Essent-on. Sådanne tredjeparter omfatter udbydere af ordreafgivelsestjenester, hjemmeside- og it-hosting, supportafdelinger, vedligeholdelse, callcenterdrift, markedsundersøgelser og -analyser samt kreditkortbetalinger, kunde tilbagemeldings platforme.

Dine persondata vil også blive delt med statslige organer og/eller retshåndhævende myndigheder samt kreditreferencer og agenturer til forebyggelse af svig, hvis det kræves til ovennævnte formål, og hvis det kræves i henhold til loven eller for den juridiske beskyttelse af vores legitime interesser i overensstemmelse med gældende love.

I det tilfælde, at virksomheden sælges eller integreres med en anden virksomhed, vil dine oplysninger blive videregivet til vores rådgivere og den potentielle købers rådgiver og vil blive videregivet til de nye ejere af virksomheden.

Hvilke rettigheder har jeg?

Du har muligvis ret til at bede Essent-on om en kopi af dine persondata for at korrigere, slette eller begrænse behandlingen af dem, og ret til at få udleveret de persondata, du afgiver, i et struktureret, maskinlæseligt format, og til at bede os om at dele (overføre) disse persondata til andre organisationer. Du kan også have ret til at gøre indsigelse mod behandling under visse omstændigheder.

Når vi har bedt om dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage fra Essent-on, der behandler dine persondata, påvirker det ikke nogen behandling, der allerede har fundet sted. Du kan også når som helst bede os om ikke at sende eller udføre profilering til direkte markedsføring.

Disse rettigheder kan være begrænsede, for eksempel hvis opfyldelsen af din anmodning ville afsløre persondata om en anden person, hvis de ville krænke tredjepartsrettigheder (herunder vores rettigheder) eller hvis du beder os om at slette oplysninger, som vi ved lov er forpligtet til at opbevare eller som vi har afgørende legitime interesser i at opbevare. Relevante undtagelser er inkluderet i både Persondataforordningen og i Databeskyttelsesloven 2018. Vi vil informere dig om relevante undtagelser, vi betjener os af, når vi svarer på en anmodning, du foretager.

Hvis du ønsker at udøve disse rettigheder, bedes du kontakte os som beskrevet nedenfor.

Hvis du har uafklarede problemer, har du ret til at klage til en EU-databeskyttelsesmyndighed hvor du bor, arbejder, eller hvor du mener, at en overtrædelse kan have fundet sted.

Politik om brug af cookies

Hvad er de?

Cookies er små stykker information, der sendes af en webserver til en webbrowser, for at gøre det muligt for serveren at identificere browseren på hver side. Der bruges også andre sporingsteknologier svarende til cookies. Dette kan omfatte pixel-tags og sporingswebadresser. Alle disse teknologier omtales samlet i denne politik som "Cookies".

Hvordan bruger vi cookies?

De cookietyper, vi bruger på vores hjemmeside, og de formål, de bruges til, er beskrevet herunder:

 • Strengt nødvendige cookies: Disse cookies er vigtige for at gøre det muligt for dig at bevæge dig rundt på vores hjemmeside og bruge dens funktioner, såsom adgang til sikre områder på vores hjemmeside. Uden disse cookies kan alle de tjenester, du ønsker at få adgang til på vores hjemmeside, ikke leveres.

 • Analytiske/præstationscookies: Disse cookies indsamler oplysninger om, hvordan du og andre besøgende bruger vores hjemmeside, f.eks. hvilke sider du oftest går til, og om du får fejlmeddelelser fra hjemmesider. Vi bruger data fra disse cookies til at hjælpe med at teste design og for at sikre, at et ensartet udseende og format bevares under dit besøg på hjemmesiden. Alle de oplysninger, som disse cookies indsamler, sammenholdes. De bruges kun til at forbedre, hvordan en hjemmeside fungerer.

 • Vi bruger f.eks. Google Analytics til anonymt at spore brugen af hjemmesider og aktivitet.Google Analytics er en webanalysetjeneste fra Google, LLC. ("Google").Google Analytics bruger "cookies", som er tekstfiler placeret på din computer, til at hjælpe hjemmesiden med at analysere, hvordan brugere benytter hjemmesiden.Oplysningerne fra cookien om din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse) bliver sendt til og opbevares af Google på servere i USA.I tilfælde af aktivering af IP-anonymisering, vil Google afkorte/anonymisere den sidste ottendedel i IP-adressen for EU-medlemsstater samt andre parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.Kun i undtagelsestilfælde sendes den fulde IP-adresse til og afkortes af Google-servere i USA.På hjemmesideudbyderens vegne vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om hjemmesideaktivitet for hjemmesideoperatører og levere andre tjenester vedrørende hjemmesiden og internetbruget til hjemmesideudbyderen.Google forbinder ikke din IP-adresse med andre data fra Google.Du kan nægte brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser.Bemærk dog, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke udnytte den fulde funktionalitet på denne hjemmeside. 

 • Du kan afvise brugen af Google Analytics ved at klikke på følgende link. En fravalgs-cookie bliver indstillet på computeren, hvilket forhindrer fremtidig indsamling af dine data, når du besøger denne hjemmeside: Disable Google Analytics

 • Funktionelle cookies: Disse cookies giver vores hjemmeside mulighed for at huske valg, du foretager (f.eks. dit brugernavn, sprog eller den region, du befinder dig i) og give forbedrede og mere personlige funktioner.Disse cookies kan også bruges til at huske ændringer, du har foretaget til tekststørrelse, skrifttyper og andre dele af hjemmesider, som du kan tilpasse.De kan også bruges til at levere tjenester, du har bedt om, såsom at se en video eller kommentere. Derudover kan disse cookies bruges til at få en valgfri tjeneste til at fungere, såsom en live chat-session.Oplysningerne, som disse cookies indsamler, kan anonymiseres, og de kan ikke spore din browsingaktivitet på andre hjemmesider.

 • Målretningscookies: Disse cookies bruges til at levere annoncer, der er mere relevante for dig og dine interesser. De bruges også til at begrænse antallet af gange, du ser en annonce, samt hjælpe med at måle effektiviteten af reklamekampagnen. Disse cookies slettes kun med dit samtykke. Du kan også give dit samtykke enten ved at lukke cookiebanneret, der vises på destinationssiden på vores hjemmeside, eller ved gennemse hjemmesiden udenfor cookiebanneret og klikke på et af dens emner. Vær opmærksom på, at vi sporer dit samtykke ved hjælp af en teknisk cookie. Hvis du sletter cookies, der er gemt på dine enheder, ser du cookiebanneret igen. De placeres sædvanligvis ved at reklamere for netværk med hjemmesideoperatørens tilladelse. De husker, at du har besøgt en hjemmeside, og disse oplysninger deles med andre organisationer såsom annoncører. Ofte knyttes målretnings- eller annonceringscookies til hjemmesidens funktionalitet som leveret af den anden organisationen.

 • Sociale mediecookies: Disse cookies giver dig mulighed for at dele, hvad du har gjort på vores hjemmeside, med sociale medier som Facebook og Twitter. Disse cookies er uden for vores kontrol. Se de respektive fortrolighedspolitikker angående, hvordan deres cookies fungerer.

 • Pixel-tags: Også kendt som en klar GIF eller webbeacon. Disse er usynlige tags, der placeres på visse sider på vores hjemmeside, men ikke på din computer. Når du tilgår disse sider genererer pixel-tags en generisk meddelelse om det pågældende besøg. De fungerer normalt sammen med cookies og registrerer, når en bestemt enhed besøger en bestemt hjemmeside. Hvis du slår cookies fra, registrerer pixel-tags simpelthen et anonymt besøg på hjemmesiden.

 • Sporingsadresser: Disse bruges til at afgøre fra hvilket henvisende hjemmeside hjemmesiden tilgås.

Ønsker du ikke at tillade cookies eller kun enkelte cookies kan dette vælges via cookie indstillinger knappen i bunden af hjemmesiden. Denne lader dig kontrollere hvilke cookies du vil tillade. Du kan til enhver tid også bruge dine browser indstillinger til at tilbagekalde din godkendelse vedrørende brugen af cookies og derved slette hvad der allerede er valgt. Ved at slette vores cookies eller ved at slå cookies fra kan det forhindre adgang til enkelte steder eller funktioner på vores hjemmeside.

Hvor længe vil I opbevare mine data?

Når vi behandler kontoregistreringsdata, gør vi det så længe din konto er aktiv eller du er en aktiv bruger af vores hjemmesider, og ikke mere end seks år derefter.

Når vi behandler personoplysninger i forbindelse med indgåelse af en kontrakt eller til en konkurrence eller undersøgelse, opbevarer vi dataene i seks år fra din sidste interaktion med os.

Når vi behandler persondata til markedsføringsformål eller med dit samtykke, behandler vi dataene indtil du beder os om at stoppe og i en kort periode derefter (for at give os mulighed for at gennemføre dine anmodninger). Vi opbevarer også en registrering af, at du har bedt os om ikke at sende dig direkte markedsføring eller at behandle dine data, så vi kan respektere din anmodning i fremtiden.

Logo2_edited.png